Köp Alprazolam online

-6%

Köp Alprazolam online

kr300.00

Köp Ravicti (glycerolfenylbutyrat)

RAVICTI är indicerat för användning som ett kvävebindande medel för kronisk behandling av vuxna och barn ≥ 2 år med ureacykelstörningar (UCD) som inte kan hanteras med enbart proteinrestriktion och / eller aminosyratillskott. RAVICTI måste användas med dietproteinbegränsning och i vissa fall kosttillskott (t.ex. essentiella aminosyror, arginin, citrullin, proteinfria kaloritillskott).

SKU: 50 Pills/2mg Category:
  • Description
  • Reviews (0)

Description

Köp Alprazolam Online, som bland annat säljs under varumärket Xanax, är ett kortverkande lugnande medel i klassen triazolobensodiazepin (TBZD), som är bensodiazepiner (BZD) smält med en triazolring. [6] Det används oftast vid kortvarig hantering av ångeststörningar, särskilt panikstörning eller generaliserad ångestsyndrom (GAD). [7] Andra användningsområden inkluderar behandling av illamående som orsakats av kemoterapi tillsammans med andra behandlingar. [5] GAD-förbättring sker vanligtvis inom en vecka. [8] [9] Alprazolam tas i allmänhet genom munnen. [5]

Vanliga biverkningar inkluderar sömnighet, depression, huvudvärk, trötthet, muntorrhet och minnesproblem. [5] En del av sederingen och tröttheten kan förbättras inom några dagar. [10] På grund av oro över missbruk rekommenderar vissa inte alprazolam som en initial behandling för panikstörning. [11] Återkallande eller rebound-symtom kan uppstå om användningen plötsligt minskar. [5] kan gradvis minska dosen över veckor eller månader. [8] Andra sällsynta risker inkluderar självmord, möjligen på grund av förlust av hämning även om detta påstående är omtvistat. [12] [13] Alprazolam, som andra bensodiazepiner, verkar genom GABAA-receptorn. [5]

[5] [14] Köp Alprazolam Online är ett Schema IV-kontrollerat ämne och är ett vanligt missbruk. [2] [15] Det finns som ett generiskt läkemedel. [7] År 2018 var det den 37: e mest ordinerade medicinen i USA, med mer än 20 miljoner recept.

Medicinsk användning

Alprazolam används mest vid kortvarig hantering av ångeststörningar, panikstörningar och illamående på grund av kemoterapi. [5] Alprazolam kan också vara indicerat för behandling av generaliserad ångestsyndrom, liksom för behandling av ångesttillstånd med komorbid depression. [18] FDA-märkningen rekommenderar att läkaren regelbundet bör ompröva användningen av läkemedlet. [

Panikstörning

Alprazolam är effektivt vid lindring av måttlig till svår ångest och panikattacker. [19] Det är emellertid inte en första linjens behandling eftersom utvecklingen av selektiva serotoninåterupptagshämmare.

Ångestsjukdomar

Ångest associerad med depression är mottaglig för alprazolam. [19] Forskningen kring alprazolams antidepressiva egenskaper är dock dålig och har endast bedömt dess kortsiktiga effekter mot depression.

Biverkningar

 

Biverkningar från alprazolam

Beroligande läkemedel, inklusive alprazolam, har associerats med en ökad risk för dödsfall. [30]

Möjliga biverkningar inkluderar:

Anterograd amnesi  och koncentrationsproblem
Ataxia, otydligt tal
Desinhibition
Dåsighet, yrsel, yrsel, trötthet, ostadighet och nedsatt koordination, svindel
Muntorrhet (sällsynt)
Hallucinationer (sällsynta)
Gulsot (mycket sällsynt)
Krampanfall (mindre vanliga)
Hudutslag, andningsdepression, förstoppning
Självmordstankar eller självmord
Urinretention (sällsynt)
Muskelsvaghet

 

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Köp Alprazolam online”