Ångest

Vad är ångest?

Ångest är en känsla av att vara orolig, spänd eller rädd. Människor känner sig ofta oroliga för saker som är på väg att hända eller saker som de tror är på väg att hända.

Alla kommer att ha oroliga känslor under sin livstid. Att känna ångest är ett naturligt mänskligt svar när vi känner oss hotade och det är fördelaktigt under vissa omständigheter. Det är vanligt att man känner sig orolig inför stressiga händelser som prov eller flytt.

Ångest kan bli ett problem om det påverkar en persons liv. Det kan vara ett problem om:

Ångestkänslor kvarstår länge eller verkar konstant ångestkänslor är mycket starka eller står i proportion till situationen du har svårt att kontrollera dina bekymmer du undviker situationer som får dig att känna dig orolig (t.ex. sociala situationer) Ångestfyllda känslor påverkar din dagliga liv
Ångestsjukdomar är psykiska tillstånd som har ångest som huvudsymptom. Ångeststörningar är den vanligaste typen av psykiatrisk störning. De inkluderar:

Generaliserad ångestsyndrom (GAD) Specifik fobi social ångestsyndrom (social fobi) Panikstörning tvångssyndrom (OCD)
GAD är ett långsiktigt tillstånd som orsakar oroliga känslor om ett brett spektrum av problem eller situationer. Det är mindre specifikt än andra ångestsjukdomar som fobier.

En undersökning från 2007 uppskattade att GAD påverkar 4,4% av vuxna i England. Detta antal är sannolikt högre eftersom GAD kan vara svårt att diagnostisera.

GAD är vanligast hos personer mellan 35 och 55 år. Det är vanligare hos kvinnor än män.